Elite Onyx white bead with Triangle stone

Elite Onyx white bead with Triangle stone

$ 20.00